|     |     |     |     |     
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
Νέα

Εκτύπωση
30/07/2014 Κατατεθέν Σχέδιο Νόμου 30.07.2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.»
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
30/07/2014 ΚΥΑ 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059/29.07.2014 τεύχος Β’)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.
30/07/2014 Ψηφισθέν Νομοσχέδιο 29.07.2014: «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.»
Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.
30/07/2014 Ψηφισθέν Νομοσχέδιο 29.07.2014: «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.»
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.
 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions