|     |     |     |     |     
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
Νέα

Εκτύπωση
21/08/2014 ΚΕΔΕ 1859/21.08.2014
Συμμετοχή των δήμων στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής ροδάκινων και νεκταρινιών σε οργανωμένες κατηγορίες δικαιούχων.
21/08/2014 ΚΥΑ Φ.Α.2.1./20464/14.08.2014 (ΦΕΚ 2262/20.08.2014 τεύχος Β’)
Κατάργηση συστήματος αδειοδότησης για τα επαγγέλματα του Τεχνικού Συντήρησης 'Έργων Τέχνης και του Τεχνίτη Συντήρησης 'Έργων Τέχνης- Αποκατάστασης.
21/08/2014 ΚΥΑ οικ.47563/4181 (ΦΕΚ 2254/19.08.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
21/08/2014 ΚΥΑ ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/35/οικ.19749/05.08.2014 (ΦΕΚ 2252/19.08.2014 τεύχος Β’)
Καθορισμός της διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών αρμοδιότητας ΕΛΓΑ και κατάργηση των υπ' αριθ. 9924 (ΦΕΚ 684/Β/2003) και υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/8217 (ΦΕΚ 600/Β/2005) κοινών υπουργικών αποφάσεων.
21/08/2014 ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/13554/14/14.08.2014
Περί θητείας ληξιάρχου.
 
 
    Privacy   :   Terms   :   ΔήμοςΝΕΤ 2006
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions